Физика. Емтихан билеттері

Oinet.kz 21-09-2020

1-билет

1.Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

2. Радиоактивті изотоптар және оларды қолдану.

3. Ядроның байланыс энергиясын есепте.


2-билет

1.Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен орын ауыстыру.

2.Электр тогы. Ток күші. Амперметр.

3.Зертханалық жұмыс.


3-билет

1. Дененің еркін түсуі. Еркін түсу үдеуі.

2. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі.

3. Фотон энергиясын есепте.


4-билет

1. Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар.

2. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы.

3. Зертханалық жұмыс.


5-билет

1. Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. Центрге тартқыш үдеу.

2. Электр кедергісі. Меншікті кедергі. Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқынөткізгіштік.

3. Ядро құрамындағы протон нейтрон санын есепте.


6-билет

1. Ньютенның біріші заңы. Күш.

2. Өткізгіштерді тізбектей жалғау.

3. Зертханалық жұмыс.


7-билет

1. Элементар бөлшектер мен космос сәулелері туралы түсінік.

2. Өткзгіштерді параллель жалғау.

3. Дене импульсін есепте.


8-билет

1. Радиоактивті ыдырау заңы. Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция.

2. Токтың жұмысы мен қуаты.

3. Ядро құрамындағы протон нейтрон санын есепте.


9-билет

1. Ньютонның екінші заңы. Масса.

2. Металдардағы электр тогы.

3. Тербеліс периодын есепте.


10-билет

1. Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципі.

2. Электролит ертінділеріндегі электр тогы. Электролиздің қолданылуы.\

3. Тербеліс жиілігін есепте.


11-билет

1. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

2. Вакуумдегі электр тогы. Электронды сәулелік түтікше.

3. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі үдеуді есепте.


12-билет

1. Дененің салмағы. Салмақсыздық.

2. Газдардағы электр тогы.

3. Зертханалық жұмыс.


13-билет

1. Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын шамалар.

2. Шалаөткізгіштердегі электр тогы. Шалаөткізгішті диод және оның қолданылуы.

3. Өткізгіш кедергісін есепте.


14-билет

1. Толқындық қозғалыс. Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары.

2. Антибөлшектер

3. Тізбектегі ток күшін есепте.


15-билет

1. Фотоэффекті құбылысы. Фотоэффекті құбылысын техникада пайдалану.

2. Ультрадыбыс. Қолданылуы.

3. Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененің жолын есепте


16-билет

1. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дене. Стефан Больцман заңы.

2. Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық.

3.Зертханалық жұмыс.


17-билет

1. Тербелістер. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері.

2. Электромагниттік толқындар.

3. Фотон энергиясын есепте


18-билет

1. Импульс. Импудьстің сақталу заңы.

2. Жұлдызды аспан. Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйелері.

3. Ньютонның екінші заңының қолданылуына есеп.


19-билет

1. Энергия. Энегияның сақталу және айналу заңы.

2. Күнтізбе.

3. Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененің жылдамдығын есепте.


20-билет

1. Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.

2. Күн жүйесі планеталары қозғалысының заңдары.

3. Зертханалық жұмыс.


21-билет

1. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс.

2. Астронрмиядағы қашықтықты анықтаудың кейбір тәсілдері.

3. Токтың қуатын есепте.


22-билет

1. Атомның күрделі құрылысын аныхтайтын құбылыстар. Радиоактивтік.

2. Радиобайланыс.

3. Ядро құрамындағы протон нейтрон санын есепте.


23-билет

1. Резерфорд тәжірибесі. Атомның планетарлық моделі.

2. Векторлар және оларға амалдар қолдану.

3.Зертханалық жұмыс.


24-билет

1. Атомдардың сәуле шығару және жұту спектрлері. Бор постулаттары.

2. Физикалық щамалардың ядролық физикадағы өлшем бірліктері. Масса ақауы.

3. Радиоактивті ыдырау заңына есеп.


25-билет

1. Ядроның байланыс энергяисы.

2. Ядролық қару.

3. Дененің салмағын есепте

Физика. Емтихан билеттері
Тәрбие сағат: Ер есімі – ел есінде


Сәйкес тақырыптар
Көтерілу
×