• Филология. Реферат. Лирикалық прозадағы пейзаждың көркемдік қызметі

  Филология. Реферат. Лирикалық прозадағы пейзаждың көркемдік қызметі...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Атаулы сөйлемдердің белгілері мен түрлері

  Филология. Реферат. Атаулы сөйлемдердің белгілері мен түрлері...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Ғылым тілі: Теория, тəжірибе, ұсыныстар

  Филология. Реферат. Ғылым тілі: Теория, тəжірибе, ұсыныстар...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Хандық дəуір əдебиетіндегі жырау тұлғасы

  Филология. Реферат. Хандық дəуір əдебиетіндегі жырау тұлғасы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Қазақ əйелі бейнесінің эволюциясы

  Филология. Реферат. Қазақ əйелі бейнесінің эволюциясы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Жыр-дастандардағы ғашықтық сарын

  Филология. Реферат. Жыр-дастандардағы ғашықтық сарын...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Мағжан поэзиясындағы символизм

  Филология. Реферат. Мағжан поэзиясындағы символизм...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Контекст — семиотикалық бірлік

  Филология. Реферат. Контекст — семиотикалық бірлік...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Паремиологиялық қайшылықтар

  Филология. Реферат. Паремиологиялық қайшылықтар...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Фразеологиялық энантиосемия

  Филология. Реферат. Фразеологиялық энантиосемия...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Антиобраз жəне қаламгер тұғырнамасы

  Филология. Реферат. Антиобраз жəне қаламгер тұғырнамасы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. М.Мақатаев лирикасындағы фразеологизмдердің қолданысы

  Филология. Реферат. М.Мақатаев лирикасындағы фразеологизмдердің қолданысы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Орыс сыныптарында қазақтың əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерін оқыту

  Филология. Реферат. Орыс сыныптарында қазақтың əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерін оқыту...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Шортанбай жыраудың үш зары

  Филология. Реферат. Шортанбай жыраудың үш зары...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Филология. Реферат. Көркем мəтіндегі «автор», «баяншы», «əңгімеші» ұғымы

  Филология. Реферат. Көркем мəтіндегі «автор», «баяншы», «əңгімеші» ұғымы...

  Oinet.kz 12-09-2020

 • Көтерілу